This page is also available in English English, Español Español, Français Français, Italiano Italiano

Španska osiguravajuća kuća Divina Pastora uključila je u svoje polise neinvazivno prenatalno testiranje (NIPT) na trizomije i polne aneuploidije Tranquility koje vrši Genoma.

Ovo je važno dostignuće za buduće majke i roditelje širom zemlje. Divina Pastora nudi najpotpunije osiguranje za zdravstvenu negu u Španiji. Počev od januara 2016. osigurane trudnice biće potpuno pokrivene za Tranquility, najpotpuniji neinvazivni test fetalne DNK na fetalne trizomije i mikrodelecije, 100% bezbedan.

Tranquility izvodi Genoma u sklopu svoje visokoefikasne platforme sekvencioniranja naredne generacije, a ovaj test potpuno zadovoljava najstrože standarde kvaliteta, zakone i smernice Švajcarske i Evropske unije. Da biste saznali više o tome kako možete da iskoristite prednosti osiguranja, možete pozvati kompaniju Divina Pastora ili Genominu kancelariju u Španiji na 917 816 110 / es@genoma.com

Pomoću testa Tranquility, obično vađenje krvi dovoljno je da saznate bebin rizik od hromozomskih poremećaja i izbegnete nepotrebnu i rizičnu amniocentezu u slučaju negativnog rezultata.