This page is also available in Español Español, English English, Italiano Italiano, Srpski Srpski, Magyar Magyar, Ελληνικά Ελληνικά

Пренаталната диагностика е съвкупност от техники, използвани за откриване на фетални аномалии. Въпреки, че повечето от тях не могат да бъдат лекувани по време на бременността, познаването им е от решаващо значение за правилното протичане на бременността, както и за планиране на раждането в правилния момент и място, където да бъде лекувано болното новородено.

По време на бременността се провеждат три важни ултазвукови излседвания, с висока разделителна способност, целящи откриване на различни изменения.

Изследване в 11-14 г.с.

В това изследване се оценяват ултразвуковите маркери на хромозомните аномалии (нухална транслуценция, назалана костица…). Тяхното изучаване, заедно с кръвните показатели се нарича комбиниран скрининг и позволява да се определи риска от Тризмомия 21 (Синдром на Даун) сред останалите.

Точността на комбинирания скрининг може да достигне 99-100% чрез неинвазивните пренатални тестове на фетална ДНК в майчината кръв. Приложението на тестовете в световен мащаб през последните пет години позволи драстично да се увеличат диагностицираните случаи, намалявайки безпокойството на бъдещите родители и всичко това без риск.

Tranquility e един от най-надеждните неинвазивни пренатални тестове на пазара.

Фетална морфология в 20-та г.с.

В този период се оценяват биометричните данни и феталната морфология. Това е подходящо време за изследване на сърцето, мозъка, гръбначния стълб, корема, крайниците, лицето и др.

Изследване в трети триместър.

Изследването в 33-34 г.с. позволява повторно оценяване на анатомията и потвърждаване на адекватното развитие и растеж на фетуса, както и количеството на амниотичната течност и разположението на плода (черепна структура, седалищно предлежание и др.) за раждането.

При двуплодна бременност се извършват някои допълнителни изследвания, а когато двата плода споделят обща плацента (монохориални), контролите са на две седмици.

Ултразвукът е неинвазивна и безвредна техника за изследване на плода за морфологични изменения, в същото време открива забавяне в растежа. Освен това той благоприятства за емоционалната връзка между майката и детето. Когато показателите са в норма, бъдещите родители са спокойни за здравето на своето дете.

Dr. Javier Pérez Pedregosa


Gynecologist. Director of Maternal Fetal Medicine Unit. Hospital Sanitas La Moraleja and HM Puerta del Sur, Madrid. Associate Professor of Medicine. Francisco de Vitoria University.